חישוב החיסכון במים

 
 
 
ראש מקלחת חסכוני
 
 
 
זמן מילוי המכל: 71 שניות
 
 
 
כמות מים למקלחת: 7 דק' * 60 שניות * 10 ליטר / 71 שניות = 59.15 ליטר
 
 
 
עלות לכל מקלחת: 59.15 ליטר / 8 קו"ב = 0.473 ₪
 
 
 
חשבון מים דו-חודשי ליחיד: 50 מקלחות * 0.473 ₪ = 23.65 ₪
 
 
 
למשפחה בת 5 נפשות: 5 * 23.65ֿ = 118.25 ₪
 
 
 
 
 
 
 
ראש מקלחת רגיל
 
 
 
זמן מילוי המכל: 37 שניות
 
 
 
כמות מים למקלחת: 7 דק׳ * 60 שניות * 10 ליטר / 37 שניות = 113.5 ליטר
 
 
 
עלויות למקלחת: 113.5 ליטר / 8 קו"ב = 0.908 ₪
 
 
 
חשבון מים דו-חודשי ליחיד: 50 מקלחות * ₪0.908 = 45.50 ₪
 
 
 
למשפחה בת 5 נפשות: 5 * 45.50 = 227 ₪
 
 
 
 
 
 
 
  • החישוב מבוצע לפי עלות של 8 ₪ לקו"ב, כולל אגרת ביוב ומע"מ.
  • החישוב מבוצע על סמך ניסוי אישי, שבו נמדדו הזמנים למילוי מכל מים בנפח של 10 ליטר.
  • כל האמור לעיל מאושר על ידי אבישר אליהו, מהנדס חשמל וממונה אנרגיה של משרד השיכון.
  • הבדיקה נעשתה בשנה 2010, ולכן הסכומים יכולים להשתנות. הנהלת החברה לא מתחייבת בשום צורה ואופן לגבי המחירון העדכני.
 
 
ORBIT
 
 
 
JETSTORM
 
 
 
ORBIT SOFTWATER