מזלף למקלחת

מתאים לכל מערכות המקלחת כולל מקלחות חשמליות